Angel-Xing [Stage 1]
Organic Infant Formula with Iron
安奇兴®[1段]有机加铁婴儿奶粉

Model:  900 克 / 罐
US$31.77+海运税费

¥ 312.66


安奇兴®有机婴幼儿奶粉含有促进发育的各种营养成分,提供蛋白质、矿物质、维生素、脂肪、碳水化合物、核苷酸的均衡组合;这款乳基加铁奶粉含有钙质和益生菌、DHA和ARA、以及胆碱、OPO结构脂,经过美国农业部有机认证,全面满足婴幼儿发育的营养需要。

安奇兴®[1段]有机加铁婴儿奶粉:

 • 适用于0-12个月的婴儿
 • 营养全面均衡,含有婴儿发育所需的各种营养成分
 • 按照《中国婴儿奶粉国家标准》生产,更适合中国宝宝
 • 同时符合美国法典关于婴儿奶粉的营养成分要求
 • 美国奶源、美国生产、美国罐装
 • 无虚高定价,合理商业利润
 • 价格说明见网页「有机婴儿奶粉
 • 经过美国农业部有机认证,清洁干净
 • 不含潜在有害的杀虫剂、生长激素、或抗生素


Nutritional Information / 营养成分信息
  美国标准
最小值
中国标准
最小值
Angel-Xing
安奇兴®
中国标准
最大值
美国标准
最大值
每100千卡路里:          
蛋白质 / 克 1.8      1.88      2.57      2.93      4.5     
其中:乳清蛋白/克(65%) N.S.     60%      1.67      N.S.     N.S.    
其中:酪蛋白 / 克(35%) N.S.     N.S.     0.9      N.S.     N.S.    
脂肪 / 克 3.3      4.39      5.44      5.86      6     
其中:OPO 结构脂 / 毫克 N.S.     N.S.     898      N.S.     N.S.    
其中:亚油酸 / 毫克 300      290      879      1,380      N.S.    
      α-亚麻酸 / 毫克 N.S.     50      79      N.S.     N.S.    
      亚油酸与α-亚麻酸比值 N.S.     5.1      11      15.1      N.S.    
      DHA / 毫克(0.36%) N.S.     N.S.     19.46      0.5%      N.S.    
      ARA / 毫克(0.65%) N.S.     N.S.     35.15      1%      N.S.    
碳水化合物 / 克 N.S.     9.2      9.9      13.8      N.S.    
其中:乳糖 / 克(100%) N.S.     90%      9.9      N.S.     N.S.    
膳食纤维:GOS / 克 N.S.     N.S.     0.56      N.S.     N.S.    
叶黄素 / 微克 N.S.     N.S.     17.6      N.S.     N.S.    
核苷酸 / 毫克 N.S.     N.S.     4.6      N.S.     N.S.    
牛磺酸 / 毫克 N.S.     N.S.     7.74      13      N.S.    
左旋肉碱 / 毫克 N.S.     1.3      1.97      N.S.     N.S.    
维生素:          
维生素A / 微克 75(250IU) 59      90(300IU) 180      225(750IU)
维生素D / 微克 1(40IU) 1.05      1.6(64IU) 2.51      2.5(100IU)
维生素E / 毫克 0.47(0.7IU) 0.5      1.3(1.9IU) 5.02      N.S.    
维生素K1 / 微克 4      4.2      9.6      27.2      N.S.    
维生素B1 / 微克 40      59      103      301      N.S.    
维生素B2 / 微克 60      80      156      498      N.S.    
维生素B6 / 微克 35      35.6      68.2      188.3      N.S.    
维生素B12 / 微克 0.15      0.105      0.389      1.506      N.S.    
烟酸 / 微克 250      293      1,167      1,506      N.S.    
叶酸 / 微克 4      10.5      15.5      50.2      N.S.    
泛酸 / 微克 300      402      485      2,000      N.S.    
维生素C / 毫克 8      10.5      14.6      71.1      N.S.    
生物素 / 微克 1.5      1.5      2.9      10      N.S.    
胆碱 / 毫克 7      7.1      15.5      50.2      N.S.    
肌醇 / 毫克 4      4.2      4.85      39.7      N.S.    
矿物质:          
钠 / 毫克 20      21      29      59      60     
钾 / 毫克 80      59      117      180      200     
铜 / 微克 60      35.6      77.8      121.3      N.S.    
镁 / 毫克 6      5      8.37      15.1      N.S.    
铁 / 毫克 0.15      0.42      1.17      1.51      N.S.    
锌 / 毫克 0.5      0.5      1      1.51      N.S.    
锰 / 微克 5      5      17.6      100.4      N.S.    
钙 / 毫克 50      50      87      146      N.S.    
磷 / 毫克 25      25      62      100      N.S.    
钙磷比值 1.1      1.1      1.4      2.1      2     
碘 / 微克 5      10.5      18.4      58.6      N.S.    
氯 / 毫克 55      50      72      159      150     
硒 / 微克 N.S.     2.01      2.72      7.95      N.S.    
* 中国&美国婴儿奶粉标准可见网页"婴儿奶粉标准比较--中国&美国&国际"附注链接


Nutrition Facts
营养成分
每100克
奶粉
每100千焦
能量
  Nutrition Facts
营养成分
每100克
奶粉
每100千焦
能量
蛋白质 / 克 13.2      0.614        维生素B6 / 微克 350      16.3     
其中:乳清蛋白 / 克 8.58      0.3991        维生素B12 / 微克 2      0.093     
其中:酪蛋白 / 克 4.62      0.2149        烟酸 / 微克 5,999      279     
脂肪 / 克 28      1.3        叶酸 / 微克 80      3.7     
其中:OPO 结构脂 / 毫克 4,600      210        泛酸 / 微克 2,494      116     
其中:亚油酸 / 毫克 4,500      210        维生素C / 毫克 75      3.5     
      α-亚麻酸 / 毫克 409      19        生物素 / 微克 14.8      0.69     
      亚油酸与α-亚麻酸比值 11      11        胆碱 / 毫克 80      3.7     
其中:DHA / 毫克 100      4.65        肌醇 / 毫克 25      1.16     
其中:ARA / 毫克 181      8.4        矿物质:    
碳水化合物 / 克 51      2.37        钠 / 毫克 151      7     
其中:乳糖 / 克 51      2.37        钾 / 毫克 600      27.9     
膳食纤维:GOS / 克 2.88      0.134        铜 / 微克 400      18.6     
叶黄素 / 微克 90      4.2        镁 / 毫克 43      2     
核苷酸 / 毫克 24      1.1        铁 / 毫克 6      0.28     
牛磺酸 / 毫克 39.8      1.85        锌 / 毫克 5.4      0.25     
左旋肉碱 / 毫克 10      0.47        锰 / 微克 90      4.2     
维生素:       钙 / 毫克 449      20.9     
维生素A / 微克 452      21        磷 / 毫克 320      14.9     
维生素D / 微克 8.2      0.38        钙磷比值 1.4      1.4     
维生素E / 毫克 6.7      0.31        碘 / 微克 95      4.4     
维生素K1 / 微克 49      2.3        氯 / 毫克 370      17.2     
维生素B1 / 微克 529      24.6        硒 / 微克 14      0.65     
维生素B2 / 微克 800      37.2        能量转换 2,150      100     
本品为乳基配方食品,性状为淡黄色粉末。
适用年龄:0-12个月的婴儿。
对于0-6个月的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。


 
Ingredients / 配料
乳糖、植物油、脱脂牛乳、乳清蛋白粉、GOS/低聚半乳糖(源于乳糖)、ARA/二十碳四烯酸(高山被孢霉)、DHA/二十二碳六烯酸(寇氏隐甲藻)、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素(源于万寿菊)、核苷酸(5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)
矿物质(磷酸氢钙、硫酸铜、硫酸亚铁、磷酸氢镁、硫酸锰、柠檬酸钾、氯化钾、碘化钾、磷酸氢二钾、亚硒酸钠、硫酸锌)
维生素〖维生素C(左旋抗坏血酸)、维生素A(棕榈酸视黄酯、β-葫萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(消旋α-生育酚醋酸酯、混合生育酚浓缩物)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡多辛)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、胆碱(重酒石酸胆碱)、叶酸、泛酸(右旋泛酸钙)、生物素(右旋生物素)、肌醇〗
食品添加剂(磷脂、单&双甘油酯、抗坏血酸棕榈酸酯、氢氧化钙、氢氧化钾、柠檬酸钠)

冲调方法:

 1. 用洗手液洗净双手;清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖、及搅拌器具,直至无剩余奶液
 2. 将上述器皿置于开水中煮沸5分钟,取出静置沥干,冷却备用
 3. 将冲调用水煮沸不超过1分钟,快速(30分钟以内)冷却至约40℃用于冲调
  [如溶解度不好,可尝试在水温冷却至40℃之前冲调(70℃以下,水温过高会破坏营养成分)]
 4. 参照下列「喂哺用量」列表,将适量冲调用水倒入消毒后的奶瓶中
 5. 使用本品附带的量匙,参照「喂哺用量」列表中对应年龄段的说明,量取适量奶粉加入水中
 6. 盖紧瓶盖,均匀摇动,直至奶粉完全溶解;喂哺前将奶液滴在手腕内侧测试温度,以确保适合婴幼儿饮用

喂哺用量:

平均体重
(公斤)
年 龄 温开水量
(毫升)
量匙数* 冲调后份量
(毫升)
24小时
喂哺次数
3.0 0-14 天 60 1 65 8
4.0 2-8  周 120 2 135 6
5.0 2-3  月 120 2 135 6
6.5 3-6  月 180 3 200 5
7.5 6-12 月** 240 4 265 4
*   务必使用本品附带的量匙(1量匙=9.8克),否则可能导致婴幼儿脱水,或造成营养不良;每100毫升奶液含14.7克奶粉。
** 为6-12个月的较大婴儿添加其它辅食,请咨询医生或保健专业人士。

储存方法:

 • 冲调好的奶液若立即喂哺,应在1小时内喂哺完毕,超过1小时则应将未食用完的剩余奶液弃置
 • 冲调好(未曾饮用过)的奶液可存放在冰箱的冷藏室,存放时间不得超过24小时;不可在室温下存放
 • 已经加热过的奶液不可放回冰箱再存放备用,不可留待下次再加热,即使未曾饮用过也应该倒掉
 • 奶粉开封后可在室温下阴凉干燥处储存,无需冷藏,勿冷冻;保持盖紧状态,并在1个月内食用完毕

参考资料:

请参阅世界卫生组织在2007年与爱尔兰食品安全局合作编制的《如何冲调婴儿配方乳粉-让您在家用奶瓶喂哺
English version: How to Prepare Formula for Bottle-Feeding at Home (by WHO in 2007)

 

  Copyright © 2018 Angel International Co. Powered by Zen Cart Site Index